Blog

Er komt een nieuw kinderboek uit en je wil als winkel net iets meer doen dan een bosje bloemen overhandigen, drie keer zoenen en een glas wijn heffen. Eigenlijk is de oplossing simpel en leuk: zoek in je omgeving drie scholen en nodig van elke school díe klas uit waarvoor het boek geschikt is. In dit geval ging het om Henk Hardeman’s nieuwe boek “Mijn vader is een dief”, voor groep 6. Vraag twee maanden voor de verschijningsdatum aan uitgeverij Holland drie prints van het manuscript en spreek met de klassen af dat ze dat manuscript helemaal (voor)lezen. Na elk hoofdstuk wordt er besproken welke moeilijke vragen er over dit stuk van het boek te bedenken zijn en wat de antwoorden zijn. Zo oefen je hardop voorlezen, begrijpend lezen en discusiëren en… de kinderen leren ALLEMAAL een schrijver kennen die ze (waarschijnlijk) tevoren nog niet kenden. Aan het eind van die twee maanden nadert de verschijningsdatum en dus ook de boekenquizzz. De auteur heeft 20 vragen bedacht, sommige moeilijk, sommige makkelijk, en een enkele instinker. De locatie van de quizzz is een beetje afhankelijk van de scholen, soms in huis, soms in een bevriende horeca-gelegenheid, soms gewoon in een gymzaal. En dan kan het beginnen: na 20 vragen (en soms een extra moeilijke bonusvraag) is de uitslag bekend. De eerste prijs bestaat uit 5 boeken van Henk, de tweede uit 4 boeken en de derde uit 3 boeken waaronder natuurlijk het nieuwe boek. De auteur signeert de boeken die naar de schoolbibliotheek gaan, zodat iedereen nog méér van hem kan lezen. En iedereen gaat daarna huiswaarts met een pakje drinken en een mini-marsje en is een leuke leeservaring rijker. Je zorgt voor een paar foto’s voor je plaatselijke krant en klaar… Uitgeverij en auteur blij met de aandacht, de scholen blij met een paar nieuwe boeken, de kinderen blij met deze leuke leeservaring en jij als boekhandel en leesbevorderaar óók.

No Comments

Post a Comment