Voortgezet onderwijs

Leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school gaan, worden daar vaak geconfronteerd met een leesklimaat dat niet optimaal is. Dit komt niet alleen omdat in deze leeftijdsfase andere zaken meer aandacht vragen, maar ook omdat er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de overgang van jeugd- en jongerenliteratuur naar de “echte” literatuur. Hierdoor wordt de doorgaande leeslijn (0-18 jaar) in de middelbare schoolperiode onderbroken, waardoor veel kinderen hun interesse in lezen verliezen.

Bedenk dat er een paar stappen (zo niet voorwaarden!) nodig zijn om ook écht een goed leesklimaat in je eigen school te ontwikkelen. Allereerst, zorg om te beginnen voor betrokkenheid op elk niveau en organiseer de beschikbaarheid van een breed aanbod. En dan inhoudelijk: maak structureel tijd in je programma voor vrij lezen en train jezelf én je leerlingen om te praten over boeken. Lees hier iets meer over deze vier stappen.

Welke docententrainingen geeft Het Leesbureau voor uw VO-school:

Nieuwe Nederlandse literatuur

Training gericht op VO-docenten werkzaam in de midden-en bovenbouw van Havo/VWO. Veel docenten omarmen inmiddels het kader dat Lezenvoordelijst van Theo Witte biedt. Elk jaar wordt het aanbod binnen de zes niveaus van ‘lvdl’ uitgebreid. Toch verschijnen er elke week weer nieuwe boeken, al dan niet geschikt voor leerlingen in midden- en bovenbouw van het Havo/VWO. Het Leesbureau selecteert uit dit grote aanbod op basis van haar jarenlange ervaring, een 100-tal nieuwe literaire werken die min of meer geschikt zijn voor deze leerlingen. In één dagdeel formuleren de deelnemers een gezamenlijk vertrekpunt, worden er een 40-tal titels nader belicht en maken zij aldus kennis met nieuwe stemmen en nieuwe verhalen. Deze training wordt aangeboden bij S2M Amersfoort CS, onze trainingslocatie in het centrum van het land of kan voor de sectie Nederlands van één school ‘in company’ verzorgd worden. Samenstelling van een training ‘Nieuwe Nederlandse literatuur’ gericht op de onderbouw van Havo/VWO is in overleg ook mogelijk!

Voor nadere informatie over deze training klik hier

Activerende werkvormen voor literatuurlessen in het VO

Deze training biedt een ruim overzicht aan creatieve verwerkingsopdrachten die een alternatief kunnen bieden voor bv. het traditionele leesdossier. Afhankelijk van de deelnemers wordt de training meer gericht op de onderbouw dan wel op de bovenbouw van het VO. Met volop ruimte voor discussie inventariseren de deelnemers eerst welke werkvormen zij nu al gebruiken. Uitgaande van dit vertrekpunt krijgen de deelnemers in één dagdeel een scala aan werkvormen en verwerkingsopdrachten aangereikt die vrijwel onmiddellijk in de klas gebruikt kunnen worden. Natuurlijk worden een paar werkvormen per plekke uitgevoerd! Deze training wordt aangeboden bij S2M Amersfoort CS, onze trainingslocatie in het centrum van het land of kan voor de talensecties (Ned. en/of MVT) van één school ‘in company’ verzorgd worden.

Voor nadere informatie over deze training klik hier.

Young Adult en literatuur

Training met Young Adult Literatuur als uitgangspunt. Wat ís YA en wat heeft dit nieuwe fenomeen het literatuuronderwijs in Nederland te bieden? Mogen deze boeken alleen in de onder- of middenbouw gelezen worden? Hoe gaan docenten om met vertaald werk? Hoe staat het met de literaire kwaliteiten van deze boeken? Met ruimte voor discussie krijgen de deelnemers een veelheid aan titels aangereikt en bespreken zij of en hoe deze titels een plek verdienen in hun eigen programma. Deze training wordt in een dagdeel aangeboden bij S2M Amersfoort CS, onze trainingslocatie in het centrum van het land of kan voor de sectie Nederlands van één school ‘in company’ verzorgd worden. Heel veel boeken op tafel zorgen voor meteen al voor interactie.

Respondent enquête:
“Young Adult Literatuur is mijns inziens de sleutel tot leesbevordering”

Voor nadere informatie over deze training klik hier

Informatie aanvraag