Training ‘Leesbevordering in het VMBO, dat werkt!’

In opdracht van Kunst van Lezen ontwikkelde Het Leesbureau in 2013, samen met Liselotte Dessauvagie van Dessgevraagd, een training leesbevordering voor docententeams. Leesbevordering in het VMBO, dat werkt! werd de afgelopen jaren over Nederland uitgerold binnen het project de Bibliotheek op School, specifiek voor het VMBO. Inmiddels werken bijna 200 van de 750 scholen voor VMBO op een of andere manier samen met hun lokale bibliotheek en wordt 25 % van de leerlingen bereikt.

De training van twee dagdelen vindt plaats in het kader van het programma’ de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs’ van Kunst van Lezen. Binnen dit programma werken de school en bibliotheek nauw samen om een goede leesomgeving voor de leerlingen te creëren, zodat lezen uitdagend en interessant wordt, en een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. De training is een onderdeel van de stimuleringsregeling ‘de Bibliotheek op school voor vmbo-scholen’ die via de Bibliotheek wordt aangeboden. Inmiddels wordt de training ook gegeven voor docenteteams van het Praktijkonderwijs en zullen ook docententeams in het MBO en het HBO op maat gesneden trainingen gaan volgen.

Wat levert de training op?
• Kennis over de achtergronden van leesmotivatie, leesplezier en vrij lezen
• Kennis over een geschikte leesomgeving en een aanzet voor een goed leesplan
• Aangescherpte collectiekennis waarbij veel nieuwe titels aan bod komen
• Tips en ideeën die direct toepasbaar zijn in de klas en op school
• Kennismaking met diverse leesbevorderingsprojecten
• Plan om als team gezamenlijk op de hoogte te blijven van de uitkomsten
• Een enthousiast en gemotiveerd team om van leesbevordering in het vmbo werk te maken!

Ook het komend jaar zal “Leesbevordering in het het VMBO, dat werkt!” op meer dan 20 scholen in Nederland gerealiseerd worden. Voor vragen over de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met Caroline Heijer, projectleider,  cheijer@lezen.nl

Brochure VMBO
Lezing 1A
Brochure MBO