Leesprojecten voor leerlingen

Jonge Jury

Doel is lezen onder jongeren te bevorderen en hen een eigen mening over boeken te helpen ontwikkelen. Daartoe maken zij kennis met een dwarsdoorsnede van de actuele jongerenliteratuur aan de hand van 20 kerntitels. Het project wordt ingeleid met inspirerende gastlessen over de betreffende auteurs en boeken. Daarna kan elke docent de leerlingen begeleiden met kant en klaar ontwikkeld materiaal over elk individueel boek. Aan het eind van het project kunnen alle leerlingen een stem uitbrengen op hun favoriete boek. Het project kan worden afgesloten met een debat en de bekendmaking van een winnaar per school. Per aanvraag krijgt de school de beschikking over een leeskist met 60 boeken, waarvan 2 sets van 20 kerntitels in het bezit van de school komen. De overige 20 zijn in bruikleen van het Leesbureau of de bibliotheek. In de kist zit verder het landelijke Jonge Jury lesmateriaal en zogenaamde boekbarometers.  Doelgroep: klas 1 – 3, locatie: school, tijdsduur: 3 lesuren per klas, periode: jaarlijks van augustus tot februari.

Leespanel

In elke klas zitten leerlingen die lezen leuk vinden. Door hen een handreiking te bieden zullen ze blijven lezen en kunnen ze fungeren als het startpunt voor een leespanel binnen schoolverband. Het leespanel is een zeer laagdrempelige activiteit die in keuze-uren of in extra-curriculaire uren kan worden aangeboden. Het opzetten van een leespanel wordt begeleid door een gastdocent die de leerlingen (uit verschillende klassen) wegwijs maakt in het actuele aanbod van de jongerenliteratuur. Inleidingen over auteurs en titels, over uitgeverijen en genres worden gecombineerd met het aanbieden van een actuele basisbibliotheek, waaruit leerlingen vrij kunnen kiezen. Na elke leesronde worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe keuzes gemaakt. Het vormen van een eigen mening, leren recenseren en leren argumenteren zijn de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast functioneren deze leerlingen als uitstekende ambassadeurs voor het leesklimaat op school. In overleg zal er een actuele boekenvoorraad ter beschikking worden gesteld die gedeeltelijk op aanschaf en gedeeltelijk op bruikleen is gebaseerd. Doelgroep: klas 1 – 6, aantal: max. 30 leerlingen; locatie: school, tijdsduur: 6 -8 lesuren, verspreid over het gehele schooljaar.

Voorlezen in het VMBO

Een leesbevorderingsproject voor VMBO-leerlingen, uitgevoerd binnen de voorschoolse opvang en de onderbouw van het basisonderwijs. Bij dit project leren leerlingen uit het VMBO voorlezen aan jongere kinderen. Het mes snijdt aan twee kanten. Dit project wordt ook door de Openbare Bibliotheek aangeboden.

Auteursbezoek

Auteursbezoeken werken over het algemeen heel stimulerend, zeker als er een inspirerende auteur met een eigentijds boek gekoppeld wordt aan een erkende klassieker uit de Nederlandse literatuur. Het Leesbureau kent de weg naar veel auteurs die behalve goede boeken ook een goede performance de klas in brengen. Zo nodigden we Stefan Enter uit om in 5 VWO te komen praten over zijn roman Grip in relatie tot Hermans’ Nooit meer slapen . Ook gaf Het Leesbureau voorbereidende gastlessen aan 3 en 4 VMBO klassen die Khalid Boudou of Anouk Saleming bezochten. Soms is de komst van een auteur niet mogelijk. Dan organiseren we een bezoek van een ervaringsdeskundige. Zo nodigden we Josselin Gordijn uit om te komen vertellen over de vroege dementie van haar vader en de impact daarvan op het gezin. Als voorbereiding daarop las 4 HAVO Dimitri Verhulst’s De Laatkomer gecombineerd met Hersenschimmen van Bernlef. In overleg kan Het Leesbureau, binnen afzienbare tijd,  mooie leesactiviteiten organiseren, die passen bij uw leerlingen, bij uw school.

Wilt u meer weten over (één van) bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op via het informatieformulier op deze pagina.

 

Informatie aanvragen

    Activiteit met Mavo 2, rond auteur Anouk Saleming

    Activiteit met onderbouwgroepen, rond auteur Maren Stoffels

    Activiteit met VWO 5, rond auteur Stephan Enter