Lezen kan beter! (VO)

Hoe krijg je leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het lezen? Welke campagnes, projecten en werkvormen kun je inzetten bij je leesbevorderingsbeleid voor het VO? Ontdek hoe je je expertise in leesbevordering voor VO-scholen kunt versterken.En wat zijn de actuele Young Adult-boeken? Het antwoord op deze en andere vragen krijg je bij ‘Lezen kan beter!’ .

Het Leesbureau ontwikkelde voor deze training het onderdeel waarin de deelnemers worden ondergedompeld in de actualiteit van Young Adult boeken. Daarbij lift de focus vooral op de geschiktheid van de boeken voor het VMBO, zonder echter HAVO en VWO te vergeten.

Meer informatie over de training Lezen kan beter:

Voor wie

Voor lees-mediaconsulenten of adviseurs educatie voor het voortgezet onderwijs, werkzaam bij bibliotheek instellingen in Nederland. Je voert regelmatig gesprekken met de tactische laag van de school.

Programma

Het driedaagse programma maakt deel uit van de landelijke aanpak de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. Tijdens het programma word je ondergedompeld in alle facetten van lezen in het voortgezet onderwijs. Het zwaartepunt ligt op het vmbo, daarnaast komen havo en vwo ook voorbij.

Na afloop heb je:

  • actuele informatie over Young Adult Literatuur;
  • kennis over diverse landelijke en lokale projecten, producten en activiteiten rond leesbevordering;
  • alle ins en outs uitgewisseld met collega’s over projecten en activiteiten voor leesplezier in het  voortgezet onderwijs;
  • vanuit het docentenperspectief ervaren hoe zij werken aan leesmotivatie en literaire competentie;
  • kennis over de nieuwste digitale didactische werkvormen.

Het programma wordt verzorgd door verschillende docenten.

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de voorbereidingsopdrachten voldoende hebt uitgevoerd.

Meer informatie

Klik hier voor de inhoudelijke beschrijving van het programma of mail voor inhoudelijke vragen naar: opleidingen@debibliotheekopschool.nl.
Voor informatie over deelname, plaatsing en praktische zaken mail naar: info@bibliotheekcampus.nl