De docenten op “VO Leest!”

In de podcasts van “VO Leest!” laten we altijd docenten aan het woord over jongeren en boeken, over de verbinding van leesplezier en vakdidactiek. Hoe slagen zij erin hun leerlingen te motiveren om -ondanks alle berichtgeving- tóch dat boek op te pakken en de magische wereld in de woorden te ontdekken. Opdat zij kennismaken met fantasie en verwondering, met andere perspectieven en nuances, of gewoon snel veel informatie kunnen opnemen. We hebben vier spraakmakende docenten in het VO en het MBO bereid gevonden hun visie op leesplezier en vakdidactiek te delen met de luisteraars van  “VO Leest!”.

Matijs Lips

Matijs Lips is docent Nederlands op het Dr. Nassaucollege in Beilen. Hij geeft vooral  les aan klassen in de onderbouw van HAVO/VWO. Afgelopen jaar werd hij verkozen tot Beste leraar Nederlands van het jaar 2018.

Uit het juryrapport:

“Matijs Lips laat leerlingen motiverende opdrachten maken, brengt literatuur (bijvoorbeeld poëzie) tot leven. Hij is bereid oude inzichten in te ruilen voor nieuwe inzichten, en geeft zo blijk van voortdurende eigen ontwikkeling. Hij is teruggekomen op zijn eigen mening over het gebruik van digitale middelen: leerlingen lezen liever op papier, technologie is alleen een middel en geen doel. Lips manifesteert zich ook buiten de klas door het ontwerp van een nieuw curriculum voor taal, tekst en cultuur, waarin kennismodules gecombineerd worden met taalprojecten”

Lammie Prins

Lammie Prins werkt op Het Deltion College in Zwolle,  een grote school met maar liefst 17.000 leerlingen. Het Deltion is een van de eerste scholen in Nederland, die Vrij Lezen -al vanaf 2011- op steeds bredere schaal invoerde.

“Als docent Nederlands en LOB’er stel ik de student centraal. Ontwikkeling van studenten en onderwijs is wat mij drijft. Naast docent ben ik lid van de Regiegroep Nederlands en houd ik me bezig met onderwijsvernieuwing.”

Marjan Sikkema

Marjan Sikkema heeft in 2012 haar studie Nederlands in Utrecht afgerond met een onderzoek naar de rol van adolescentenliteratuur in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs, getiteld ‘De opmars van adolescentenliteratuur’. In 2013 verscheen het artikel over dit onderzoek in Levende Talen Tijdschrift.  In de jaren erna gaf ze les op het Leidsche Rijn College in Utrecht en begin 2020 start zij op CSG Wessel Gansfort te Groningen. Ze probeert met adolescentenliteratuur of YAL de kloof tussen de jeugdboeken in de onderbouw en de literatuur voor volwassenen in de bovenbouw te overbruggen. Met verschillende werkvormen en veel leestijd in de uren Nederlands zorgt ze ervoor dat leerlingen het plezier in lezen niet verliezen. In het televisieprogramma ‘Benali Boekt’ van Abdelkader Benali is in de aflevering over ‘Bint’ van F. Bordewijk te zien hoe ze het boek behandelt in de examenklas (24 mrt 2013, NPO Ned. 2). Ze is erg enthousiast over ‘Literatour’ en de ‘Boekenweek voor jongeren’ en hoopt dat dit initiatief op elke middelbare school een vaste plek krijgt, zodat zowel de scholieren als de docenten met veel liefde boeken blijven lezen en over literatuur blijven praten.

Caroline Wisse

Caroline Wisse is docent Nederlands op Hervormd Lyceum West in Amsterdam en geeft bij voorkeur les aan VMBO leerlingen.

“Sinds 2001 geef ik les en bij het vmbo ligt mijn hart. Mijn lessen kenmerken zich doordat ze uitgaan van de belevingswereld van de leerling, er wordt context geboden, vaardigheden worden geïntegreerd en er is nut en noodzaak. Al mijn opdrachten gaan uit van natuurlijke differentiatie. Het was dan ook een logische stap om (concept)auteur te worden bij PLOT26, een digitale methode Nederlands waarin spannende verhalen centraal staan. Ik haal mijn inspiratie uit mijn leerlingen en buiten school. Dit resulteerde in 2011 in Taalenttraining, mijn eigen bedrijf. Dat het onderwijs anders vormgegeven moet worden, is een ding dat zeker is. Daar probeer ik mijn bijdrage aan te leveren als lid van het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu.”

Matijs 3A
Lammie 3
Marjan 2
Caroline 1A