Blog

Het zal wel selectieve perceptie zijn, maar de laatste weken kom ik ze steeds tegen: onderzoeksresultaten over lezende jongeren vanaf een jaar of 15. En omdat ik nou eenmaal meer van de taal dan van het rekenen ben heb ik even wat tijd nodig gehad om het goed tot me te laten doordringen… Ik word heel blij van deze cijfers. Vooral van 0.353, maar daarover later meer. Drie onderzoeken bereikten de (social) media, en bij deze ook U!

Voxburner thema-onderzoek, 18 oktober
Het Engelse jongerenmarketing bureau Voxburner onderzocht in september en oktober van dit jaar de voorkeuren voor fysieke producten versus digitale content van meer dan 1400 (!) jongeren tussen 16 en 24 jaar.
62 % van de jongeren geeft de voorkeur aan gedrukte boeken boven ebooks. De twee belangrijkste redenen voor deze voorkeur zijn dat zij vinden dat een boek waar voor hun geld biedt, en dat gedrukte boeken een emotionele waarde voor hen vertegenwoordigen. Kwalitatieve elementen zijn verder: verzamelen, geur en een gevulde boekenplank. Boekenbezit blijkt voor veel jongeren veel meer een statussymbool te zijn dan velen denken. “Je kunt niet zien wat iemand op zijn Kindle gelezen heeft” . The Guardian publicatie van 25 november jl. vatte het materiaal samen van het Voxburner onderzoek.

GFK boekenbranchemeting, medio november
GfK Intomart voerde in opdracht van de KVB een boekenbranchemeting (26/2013) uit met als thema het kopen, lezen en lenen van boeken onder 975 jongeren tussen de 14 en 25 jaar. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de leesfrequentie in de vrije tijd van jongeren afneemt na 15 jaar en pas na hun 20ste weer toeneemt. De belangrijkste conclusie lijkt echter te zijn dat maar liefst 62 procent boeken lezen een leuke vrijetijdsbesteding vindt. Parallel aan de eerste constatering is het wel zo dat dat toeneemt met het ouder worden; jongeren van 21 tot 25 jaar vinden lezen significant leuker dan jongeren van 14-20 jaar.

Andere gegevens die het onderzoek opleverde zijn bv.
– 67% leest alleen/het liefst van papier,
– 72% kan zich goed inleven,
– 54% leest wel eens een boek voor de tweede keer,
– 87% ziet een van de ouders wel eens lezen,
– 84% wordt door school met boeken in aanraking gebracht,
– 82% bezoekt tenminste een keer per maand de mediatheek of bibliotheek,
– 40% van de jongeren kiezen hun boek zelf uit,
– 36% krijgt advies van moeder en 31 % van hun vriend(innen),
– tegen 9% van een docent, 7% van een boekverkoper
en slechts 4% van een bibliotheekmedewerker,
– 58% praat onderling wel eens over boeken,
– Boekhandelsbezoek groeit van 30% (14-15 jarigen) naar 43% (21-25 jarigen),
– Zelfstandig boekenaanschaf groeit van 34% naar 80%,
– Bibliotheeklidmaatschap neemt drastisch af van 85% naar 15%…
– 20% gebruikt wel eens een bibliotheekpas van een ander om boeken te lenen…

Door de bank genomen lijkt het heel redelijk gesteld met koop-, leen- en leesgedrag onder jongeren vanaf 14 jaar. Maar in het onderzoek vinden we geen antwoord op de vraag óf en hoe fijn ze het werkelijk vinden om echt ‘vrij’ te lezen, en ook geeft het onderzoek geen antwoord op de vraag waarom er zo’n terugval plaatsvindt tussen de 15 en 20, noch een verklaring van de toename in belangstelling voor boeken vanaf hun 20ste. Daar heb ik natuurlijk mijn ideeën over, maar die kent u zo langzamerhand wel.

(Grappig vind ik wel dat bij de vraag naar de bekendheid van boeken websites voor deze jongeren De Leesfabriek óók genoemd werd, 13 % heeft de website weleens bezocht of tenminste ervan gehoord. En dat ondanks het feit dat het nog steeds een kleine blogsite is die alleen omhoog gehouden wordt door de redactie en een groepje enthousiaste bloggers. Wat zou het mooi zijn als we daar eens substantiële steun voor zouden krijgen…)

Stephen Krashen congres lezing, 20 november
Op het jubileumcongres van Stichting Lezen (25 jaar! Gefeliciteerd!) sprak Stephen Krashen over het belang van vrij lezen voor de taalontwikkeling en de leesmotivatie van kinderen.

‘Reading for pleasure is the most powerful tool we have in language education. It is the only path there is in reaching higher levels of literacy, it is the source of increasing our reading ability, our vocabulary, spelling, the ability to handle complex grammar and to write comprehensively. We never had such good evidence from research that libraries are of such vital importance, yet governments all over the world are failing to provide acces to books.’
http://www.youtube.com/watch?v=DTM8pOSXyeI&feature=share&list=UU4x3khnY4XkmruSoSwfVm_g
In zijn bijdrage verwijst Krashen o.a. naar de onderzoeksresultaten van Sullivan en Brown (2013) die als -onderdeel van longitudinaal onderzoek onder 3424 kinderen in de UK- verschillende testen (o.a. leesvaardigheid) afnamen en de resultaten daarbij analyseerden op voorspellende factoren voor woordenschat, spelling en rekenen. De leesvaardigheid van 10 jarigen is een sterke voorspeller voor hun woordenschatniveau als ze 16 jaar zijn. Maar leesfrequentie is een nóg sterker voorspeller dan leesvaardigheid, zowel voor 10 jarigen als voor 16 jarigen. Dit ondersteunt de stelling dat geletterdheid, de literaire ontwikkeling van jongeren, op elke leeftijd effectief verbeterd kan worden, zeker als dat gebeurt op basis van ‘free voluntary reading’, vrij lezen dus.

Ter info: ik zou nog even terugkomen op de cijfers 0.353…
De twee sterkste voorspellers van het woordenschatniveau van 16 jarigen zijn: ‘leest boeken op 10-jarige leeftijd’ met een score van 0.313 en ‘leest tenminste een keer per week boeken’ met een score van 0.353. En deze scores liggen veel hoger dan factoren als voorlezen (0.115), frequent bibliotheekbezoek (0.009), opleidingsniveau (0.255) en/of inkomen (0.02) van de ouders. Lees meer op de blogspot van Stephen Krashen. (even doorscrollen naar 13 september!)

No Comments

Post a Comment