Blog

De laatste weken hebben we veel uitgevers bezocht en de peilstok van De Leesfabriek in veel uitgeverijen gestoken. Promotie- en persmedewerkers, marketing managers, verkoopleiders, uitgevers… In allerlei combinaties spraken we hen in onze poging om betrokkenheid te creëren bij de uitbouw van het online platform van de Leesfabriek en de offline initiatieven om Lokale Leesfabrieken van de grond te trekken. Het lijkt erop dat dat gelukt is. Natuurlijk staan er veel praktische bezwaren tussen ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘doen’. Maar zoals onze laatste gesprekspartner het formuleerde: “Het afbreukrisico is heel klein, maar de impact kan best wel eens heel groot worden”.

Waar waren we allemaal? Bij grote concerns met een aantal imprints, bij kleinere uitgevers, bij gerenommeerde literaire uitgevers en jonge bedrijven. Sommigen met 15 tot 20 boeken, sommigen met 5 boeken per aanbieding die interessant zijn voor de jongeren van De Leesfabriek. Maar zonder onderscheid allemaal nieuwsgierig naar ons concept dat online en offline combineert, allemaal nieuwsgierig naar de nauwe relatie die het concept heeft met lokale netwerken en dus óók met de lokale boekhandel. Een enkele gesprekspartner vroeg zelfs naar openingen om events op te tuigen richting de scholen…

Veel bijval tijdens deze gesprekronde dus, zoals we de afgelopen 2 jaar steeds veel bijval kregen, maar er toch niet in slaagden de fondsen bij elkaar te praten voor de doorontwikkeling van De Leesfabriek. Het lijkt er nu op dat we een kansrijke formule hebben gevonden. We gaan binnenkort een crowdfundingproject lanceren waarbij de uitgevers nauw betrokken zullen zijn. Wordt vervolgd!

No Comments

Post a Comment