Blog

In “De alles-is-andersshow van een boekenman” (NRC, 16-03-2013) betoogt VBK-directeur Wiet de Bruijn dat alles begint met creativiteit, verbinding, luisteren naar lezers én naar de boekhandel en met auteurs-exposure. Zijn doel is persoonlijke ontwikkeling en het verrijken van de lezer. Dat is mooi! Zeker als je ook nog eens bedenkt dat je hier een oud-docent van het VMBO aan het woord hoort. Een man met visie…

Goed, ‘verbinding’ dus…
Ik sprak onlangs al met Unieboek/Moon/Lemniscaat. Maar welke uitgeverijen willen werkelijk meedenken als het gaat om het faciliteren van lokale leesbevorderingsnetwerken, samen met boekhandels en scholen én met de bibliotheken? Zonder de belangen van een van deze partijen uit het oog te verliezen? In deze tijd waarin het vak opnieuw moet worden uitgevonden, in een tijd waarin natuurlijk ruimte moet zijn voor een verdienmodel, zonder jezelf te verliezen in een puur commercieel model… in een tijd waarin ‘delen’ en ‘ontmoeten’ (m.i.) sleutelbegrippen moeten zijn… is daar ruimte voor een vorm van samenwerking waarin de lezer centraal staat, de lezer die in zo’n netwerk herkent dat de plaatselijke bibliotheek, de lokale boekhandel, de mediatheek op school de aangewezen plekken zijn om zijn leeshonger te stillen? Veel uitgevers hebben zich daar de laatste tijd over uitgesproken en/of hebben geschreven in de vakpers / tijdschriften en kranten over wat we allemaal niet zouden moeten doen, dat we geïnspireerd en creatief aan de slag moeten gaan, etc. etc… Wordt het dan niet eens tijd om iets te gaan DOEN? Welke uitgever neemt de handschoen op om met ons (want ik ben heus niet de enige bevlogen boekverkoper / leesbevorderaar) sámen een model te verzinnen om lezers binnen zo’n lokaal netwerk aan zich te binden? Op een manier waarin de lezerstrouw er voor zorgt dat de lokale economie gestimuleerd wordt en er zodoende in lengte van dagen plekken blijven in hun eigen regio waar zij hun leeshonger kunnen blijven stillen. Wie praat mee met de intentie ook werkelijk iets te gaan DOEN?

No Comments

Post a Comment