Blog

Afgelopen week sprak ik een aantal boekverkopers over het concept van De Leesfabriek. Als initiatiefnemer ben ik natuurlijk blij veel spontane, positieve reacties te krijgen. En gelukkig zijn er ook constructief-kritische vragenstellers… Zij hébben al een kast met prachtige nieuwe boeken voor jongeren vanaf een jaar 15, zij hébben een goede relatie met VO-scholen. Wat biedt De Leesfabriek hen dan nog méér? Juist deze gesprekpartners dagen mij uit om een antwoord te formuleren voor álle gepassioneerde boekverkopers!

Ik weet dat er een aantal boekverkopers is dat op heel constructieve manier bezig is om de informatiestroom naar de VO-school optimaal te verzorgen en de relatie te intensiveren. Daar zijn daar allerlei vormen voor en ik weet dat die in meerdere of mindere mate ingezet worden in Nederland én in Vlaanderen. Natuurlijk zijn er ook bedreigingen in de vorm van een verregaande digitalisering, een ontwikkeling waar de boekenbranche nog steeds geen goed antwoord op heeft gevonden. Los van dat alles staat de bevlogenheid van individuele docenten, bibliothecarissen en boekverkopers. Een van hen schreef mij: “Aan mijn passie voor lezen hoef je niet te twijfelen, ik adem letters uit!” En dat weet ik, want ik ken hen persoonlijk! Wat kunnen deze actieve intermediairs dan nog extra toevoegen aan het werk waar ze met hun hele ziel en zaligheid mee bezig zijn?

Wat biedt De Leesfabriek dan extra? De digitale paraplu van De Leesfabriek die boven Nederland en Vlaanderen hangt zal uitgroeien tot een continue informatiestroom voor lezende jongeren, jongeren met een passie voor lezen, en vaak jongeren die om hen heen vrienden hebben die in meerdere in mindere mate óók lezen. Ik merk dat binnen het online gedeelte van De Leesfabriek olievlekjes ontstaan binnen regio’s waar een of meer recensenten actief zijn. Zij zijn een soort van ambassadeurs die hun lezende vrienden wijzen op het bestaan van het online-platform. Het is mijn overtuiging dat die vrienden gaan aanhaken en op hun beurt het platform in de toekomst steeds groter zullen maken.

Naast het online element is er een belangrijk offline element in het concept van De Leesfabriek dat een nieuwe impuls kan zijn voor de relatie met de jongeren. Elke bibliotheek heeft haar vaste klanten, elke school haar eigen leesbeesten en ook boekverkopers hebben in hun eigen winkel jongeren die veel vaker dan anderen langskomen. Dat zijn de lees-ambassadeurs in die stad/regio, de intermediairs zullen er een deel wel van kennen, maar vast niet allemaal. De boekverkoper kan in samenwerking met scholen en bibliotheek book-events organiseren op een centrale plek in de stad. Verzamel daar alle lees-ambassadeurs en laat ze kennismaken met elkaar, want sommige leerlingen zullen elkaar wel kennen binnen een school, maar de kans dat ze elkaar daarbuiten kennen is toch veel kleiner.

Dus wat is mijn antwoord op vraag wat de bijdrage is van een individuele boekverkoper in dit proces? Puntsgewijs:
(1) Jullie doen nu al heel veel en daardoor hebben jullie goede ingangen bij de scholen. Maak daar gebruik van om de leesambassadeurs van de scholen rechtstreeks aan te spreken. Help de school een leesgroep te formeren.
(2) Doe dat ook met je eigen heavy-users.
(3) Organiseer, eventueel samen met de bibliotheek en de scholen, book-events op een centrale plek buiten de scholen, zodat alle leesambassadeurs van de stad/regio elkaar leren kennen.

De kracht van het concept zit m.i. namelijk in de ontmoeting tussen gelijkgestemden. Creëer een ontmoetingsmoment / -plek waar jongeren vanaf een jaar of 15 hun passie voor lezen kunnen delen. Waar ze geïnspireerd en uitgedaagd worden nieuwe boeken / auteurs / genres te leren kennen. In vervolg-events zal je zien dat er méér jongeren met je ambassadeurs meekomen. Dat zijn veelal jongeren die tóch niet elke dag bij jou in de winkel komen, maar wel open staan voor een gezellige middag/avond, voor een kennismaking met een auteur of een leuk nieuw boek. Ritsel er een hapje, een drankje, een muziekje bij… Dat zijn allemaal ingrediënten waarmee je een eigen nieuwe en jonge lezerskring in de stad/regio creëert.

De opdracht die een actieve boekverkoper zichzelf zou moeten stellen is dus de jongeren uit de scholen te trekken en ze met elkaar in contact te brengen op een plek waar hij/zij de regie voert, waar hij/zij degene is die de informatiebron/autoriteit is en waar hij/zij degene is die het book-event mogelijk maakt. Maar het aller moeilijkste is om de jongeren dat niet te laten merken, het gaat om hén. Laat hen voelen dat zij het event tot een succes maken, dat is bijna een garantie dat ze een volgend event wéér aanwezig zullen zijn. Na verloop van tijd zullen dan ook wéten en uitdragen dat ze voor de allernieuwste boeken en auteurs bij díe actieve winkel terechtkunnen. (Dit past overigens naadloos in het Local Hero-project van de Kon. Boekverkopersbond, maar daarover een andere keer)

Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb kunnen maken hoe een boekhandel zich een heel eigen en onmisbare plaats kan verwerven als het gaat jongeren en lezen. Het boekenvak moet zichzelf opnieuw uitvinden en ik denk dat de elementen ‘online, niet zonder offline’, ‘ontmoeting’ en ‘delen’ daarin een cruciale rol gaan spelen. Op de crowdfunding-inspiratiemiddag waar ik gisteren was werden deze elementen óók benadrukt. Dat bevestigt mij in de overtuiging dat het boekenvak de antwoorden in díe richting moet zoeken…

No Comments

Post a Comment