Blog

Leesbevordering staat in de belangstelling. Landelijke organisaties spannen zich in mooi materiaal te ontwikkelen. Er worden speciale projecten geïnitieerd. En op lokaal niveau bedenken individuele lezers de leukste activiteiten. Er zijn folders en boeken, speciaal gericht op ouders. Voor leerkrachten zijn er veel websites, uitgebreide naslagwerken en boeken met lessuggesties. Er is kortom veel informatie, heel praktisch en toegankelijk, voor iedereen die dat maar wil.

Maar in de praktijk zien we dat veel informatie de doelgroep niet bereikt. En als dat wel het geval is weet men vaak niet hoe te beginnen. Om de informatie te bundelen en toe te snijden op de ontvanger wil Het Leesbureau een actieve rol spelen in het benaderen van die ontvanger. Het is als met het selecteren van een boek: er moet een match zijn tussen de lezer en het boek. Zo moet een leesbevorderingsproject ook passen bij de ouders voor wie het bedoeld is, voor de leerkrachten die ermee aan de slag gaan en voor de studenten die moeten leren hoe je de taalontwikkeling van (jonge) kinderen kunt stimuleren.

Het Leesbureau is de schakel tussen de onderzoekers en de beleidsmakers aan de ene kant en de peuterleidsters, leerkrachten en docenten aan de andere kant. Onderzoeksresultaten en beleidsnotities worden vertaald in bruikbaar materiaal, waarbij leesplezier en leesmotivatie voorop staan. Het Leesbureau voegt concrete kennis over boeken en lezers toe aan het didactische materiaal en traint de begeleiders in de alledaagse praktijk van leesbevordering.

No Comments

Post a Comment