Voortgezet onderwijs

Kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan, worden daar vaak geconfronteerd met een leesklimaat dat niet optimaal is. Dit komt niet alleen omdat in deze leeftijdsfase andere zaken meer aandacht vragen, maar ook omdat er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de overgang van jeugd- en jongerenliteratuur naar de “echte” literatuur. Hierdoor wordt de doorgaande leeslijn in de middelbare schoolperiode onderbroken, waardoor kinderen hun interesse in lezen verliezen. John Schrijnemakers van het Leesbureau is inmiddels zo’n acht jaar actief om ervoor te zorgen dat de leescultuur op middelbare scholen en onder jongeren zelf verbetert. Wanneer lezen op de goede manier wordt benaderd blijft lezen leuk en slaat het duffe en stoffige imago om in “dat wil ik ook”! John Schrijnemakers is lid geweest van de Gouden Zoen-jury, zit al jaren in de commissie die de Jonge Jury-titels selecteert voor het onderwijs en heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor nieuwe aandacht, alsmede voor een prijs voor jongerenliteratuur (De Grote Jongeren Literatuurprijs).

Het Leesbureau biedt middelbare scholen de volgende projecten aan:

  • De Jonge Jury: Doel is lezen onder jongeren te bevorderen en hen een eigen mening over boeken te helpen ontwikkelen. Daartoe maken zij kennis met een dwarsdoorsnede van de actuele jongerenliteratuur aan de hand van 20 kerntitels. Het project wordt ingeleid met inspirerende gastlessen over de betreffende auteurs en boeken. Daarna kan elke docent de leerlingen begeleiden met kant en klaar ontwikkeld materiaal over elk individueel boek. Aan het eind van het project kunnen alle leerlingen een stem uitbrengen op hun favoriete boek. Het project kan worden afgesloten met een debat en de bekendmaking van een winnaar per school. Per aanvraag krijgt de school de beschikking over een leeskist met 60 boeken, waarvan 2 sets van 20 kerntitels in het bezit van de school komen. De overige 20 zijn in bruikleen van het Leesbureau of de bibliotheek. In de kist zit verder het landelijke Jonge Jury lesmateriaal en zogenaamde boekbarometers.  Doelgroep: klas 1 – 3, locatie: school, tijdsduur: 3 lesuren per klas, periode: jaarlijks van augustus tot februari.
  • Leespanel: In elke klas zitten leerlingen die lezen leuk vinden. Door hen een handreiking te bieden zullen ze blijven lezen en kunnen ze fungeren als het startpunt voor een leespanel binnen schoolverband. Het leespanel is een zeer laagdrempelige activiteit die in keuze-uren of in extra-curriculaire uren kan worden aangeboden. Het opzetten van een leespanel wordt begeleid door een gastdocent die de leerlingen (uit verschillende klassen) wegwijs maakt in het actuele aanbod van de jongerenliteratuur. Inleidingen over auteurs en titels, over uitgeverijen en genres worden gecombineerd met het aanbieden van een actuele basisbibliotheek, waaruit leerlingen vrij kunnen kiezen. Na elke leesronde worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe keuzes gemaakt. Het vormen van een eigen mening, leren recenseren en leren argumenteren zijn de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast functioneren deze leerlingen als uitstekende ambassadeurs voor het leesklimaat op school. In overleg zal er een actuele boekenvoorraad ter beschikking worden gesteld die gedeeltelijk op aanschaf en gedeeltelijk op bruikleen is gebaseerd. Doelgroep: klas 1 – 6, aantal: max. 30 leerlingen; locatie: school, tijdsduur: 6 -8 lesuren, verspreid over het gehele schooljaar.
  • Voorlezen in het VMBO: Een leesbevorderingsproject voor VMBO-leerlingen, uitgevoerd binnen de voorschoolse opvang en de onderbouw van het basisonderwijs. Bij dit project leren leerlingen uit het VMBO voorlezen aan jongere kinderen. Het mes snijdt aan twee kanten. Dit project wordt ook door de Openbare Bibliotheek aangeboden.
  • Inspiratie avond / middag voor docenten en mediathecarissen: Op deze bijeenkomst wordt een (half)jaarlijkse update verzorgd van het actuele boekenaanbod voor de betreffende doelgroep.

Wilt u meer weten over (één van) bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op via info@leesbureau.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *