Voortgezet onderwijs

Leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school gaan, worden daar vaak geconfronteerd met een leesklimaat dat niet optimaal is. Dit komt niet alleen omdat in deze leeftijdsfase andere zaken meer aandacht vragen, maar ook omdat er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de overgang van jeugd- en jongerenliteratuur naar de “echte” literatuur. Hierdoor wordt de doorgaande leeslijn (0-18 jaar) in de middelbare schoolperiode onderbroken, waardoor veel kinderen hun interesse in lezen verliezen. John Schrijnemakers van het Leesbureau is inmiddels al meer dan 10 jaar actief om ervoor te zorgen dat de leescultuur op middelbare scholen en onder jongeren zelf verbetert. Wanneer lezen op de goede manier wordt benaderd blijft lezen leuk en slaat het duffe en stoffige imago om in “dat wil ik ook”! John is lid geweest van de Gouden Zoen-jury en van de jury voor de Vlaamse manuscriptenwedstrijd “Prijs Knokke Heist’. Daarnaast zat hij bijna 10 jaar in de vakjury die de Jonge Jury-titels selecteert voor het onderwijs en is hij bestuurslid van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs. Hij vraagt online én offline voortdurend aandacht voor jongerenliteratuur en initieerde in 2011 De Leesfabriek, een online platform voor lezende jongeren van 15 -25 jaar met inmiddels bijna 1500 recensies, geschreven dóór jongeren, vóór jongeren.
Deelnemer training:
“John is een inspirerende trainer/verteller die in elk geval mijn motivatie/energie voor cross-over projecten alleen maar heeft verhoogd”

Welke trainingen kan Het Leesbureau voor uw VO-school of bibliotheek verzorgen?

Leesbevordering in het VMBO, dat werkt!  
Docententraining in het kader van het project ‘De Bibliotheek op School voor het VO”. Scholen die gebruik maken van de stimuleringsregeling van Kunst voor Lezen krijgen deze training automatisch aangeboden in het traject van dit leesbevorderingsproject. VMBO scholen die niet in deze regeling zijn opgenomen kunnen contact opnemen met Het Leesbureau om deel te nemen aan een op maat gesneden leesbevorderingstraining. De training bestaat uit twee dagdelen. Het eerste deel reikt een theoretisch kader aan, in het tweede deel draait het er vooral om hoe de  docent een geslaagde match tussen boek en individuele leerling tot stand brengt. In beide dagdelen worden deelnemers aangezet om te reflecteren op hun eigen inbreng en hoe de dagelijkse praktijk kan worden omgebogen om succesvol een leesklimaat in de klas te realiseren.
Leescoördinator VMBO:
“De trainingen hebben ons voorzien van nieuwe kennis en ideeën, die we volgend jaar kunnen uitwerken, maar ook waardevol waren de discussies die we hebben kunnen voeren onder jouw begeleiding. Dank hiervoor!”
Deelnemers training:
“Goede verteller, weet de aandacht vast te houden”, “actief en overtuigend”

Nieuwe Nederlandse Literatuur 2017/2018 
Training gericht op VO-docenten werkzaam in de midden-en bovenbouw van Havo/VWO. Veel docenten omarmen inmiddels het kader dat Lezenvoordelijst van Theo Witte biedt. Elk jaar wordt het aanbod binnen de zes niveaus van ‘lvdl’ uitgebreid. Toch verschijnen er elke week weer nieuwe boeken, al dan niet geschikt voor leerlingen in midden- en bovenbouw van het Havo/VWO. Het Leesbureau selecteert uit dit grote aanbod op basis van haar jarenlange ervaring, een 40-tal nieuwe literaire werken die zonder meer geschikt zijn voor deze leerlingen. In één dagdeel formuleren de deelnemers een gezamenlijk vertrekpunt en maken zij kennis met nieuwe stemmen en nieuwe verhalen. Deze workshop wordt vanaf het cursusjaar 2018/2019 aangeboden op drie locaties in het land of kan voor de sectie Nederlands van één school ‘in company’ verzorgd worden. Samenstelling van een training Nieuwe Nederlandse Literatuur 2017/2018 gericht op de onderbouw van Havo/VWO is in overleg ook mogelijk!

Activerende Werkvormen voor Literatuurlessen in het VO 
Deze training biedt een ruim overzicht aan creatieve verwerkingsopdrachten die een alternatief kunnen bieden voor bv. het traditionele leesdossier. Afhankelijk van de deelnemers wordt de training meer gericht op de onderbouw dan wel op de bovenbouw van het VO. Met volop ruimte voor discussie inventariseren de deelnemers eerst welke werkvormen zij nu al gebruiken. Uitgaande van dit vertrekpunt krijgen de deelnemers in één dagdeel een scala aan werkvormen en verwerkingsopdrachten aangereikt die vrijwel onmiddellijk in de klas gebruikt kunnen worden. Natuurlijk worden een paar werkvormen per plekke uitgevoerd! Deze workshop wordt vanaf het cursusjaar 2018/2019 aangeboden op drie locaties in het land of kan voor de talensecties (Ned. en/of MVT) van één school ‘in company’ verzorgd worden.

Young Adult en Literatuur  
Training met Young Adult Literatuur als uitgangspunt. Wat ís YA en wat heeft dit nieuwe fenomeen het literatuuronderwijs in Nederland te bieden? Mogen deze boeken alleen in de onder- of middenbouw gelezen worden? Hoe gaan docenten om met vertaald werk? Hoe staat het met de literaire kwaliteiten van deze boeken? Met ruimte voor discussie krijgen de deelnemers een veelheid aan titels aangereikt en bespreken zij of en hoe deze titels een plek verdienen in hun eigen programma. Deze workshop wordt in een dagdeel aangeboden op drie locaties in het land of kan voor de sectie Nederlands van één school ‘in company’ verzorgd worden. Heel veel boeken op tafel zorgen voor meteen al voor interactie.
Respondent enquête:
“Young Adult Literatuur is mijns inziens de sleutel tot leesbevordering”

Lezen kan beter 
Nascholingstraining voor bibliotheekmedewerkers en leesconsulenten werkzaam in het VO. Deze training is onderdeel van de driedaagse nascholingscursus “Lezen kan beter” die in het najaar van 2018 voor de tweede keer wordt aangeboden.
Deelnemer training:
“Veel informatie en tips, enthousiaste docent”

Daarnaast biedt Het Leesbureau de volgende projecten aan:

  • De Jonge Jury: Doel is lezen onder jongeren te bevorderen en hen een eigen mening over boeken te helpen ontwikkelen. Daartoe maken zij kennis met een dwarsdoorsnede van de actuele jongerenliteratuur aan de hand van 20 kerntitels. Het project wordt ingeleid met inspirerende gastlessen over de betreffende auteurs en boeken. Daarna kan elke docent de leerlingen begeleiden met kant en klaar ontwikkeld materiaal over elk individueel boek. Aan het eind van het project kunnen alle leerlingen een stem uitbrengen op hun favoriete boek. Het project kan worden afgesloten met een debat en de bekendmaking van een winnaar per school. Per aanvraag krijgt de school de beschikking over een leeskist met 60 boeken, waarvan 2 sets van 20 kerntitels in het bezit van de school komen. De overige 20 zijn in bruikleen van het Leesbureau of de bibliotheek. In de kist zit verder het landelijke Jonge Jury lesmateriaal en zogenaamde boekbarometers.  Doelgroep: klas 1 – 3, locatie: school, tijdsduur: 3 lesuren per klas, periode: jaarlijks van augustus tot februari.
  • Leespanel: In elke klas zitten leerlingen die lezen leuk vinden. Door hen een handreiking te bieden zullen ze blijven lezen en kunnen ze fungeren als het startpunt voor een leespanel binnen schoolverband. Het leespanel is een zeer laagdrempelige activiteit die in keuze-uren of in extra-curriculaire uren kan worden aangeboden. Het opzetten van een leespanel wordt begeleid door een gastdocent die de leerlingen (uit verschillende klassen) wegwijs maakt in het actuele aanbod van de jongerenliteratuur. Inleidingen over auteurs en titels, over uitgeverijen en genres worden gecombineerd met het aanbieden van een actuele basisbibliotheek, waaruit leerlingen vrij kunnen kiezen. Na elke leesronde worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe keuzes gemaakt. Het vormen van een eigen mening, leren recenseren en leren argumenteren zijn de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast functioneren deze leerlingen als uitstekende ambassadeurs voor het leesklimaat op school. In overleg zal er een actuele boekenvoorraad ter beschikking worden gesteld die gedeeltelijk op aanschaf en gedeeltelijk op bruikleen is gebaseerd. Doelgroep: klas 1 – 6, aantal: max. 30 leerlingen; locatie: school, tijdsduur: 6 -8 lesuren, verspreid over het gehele schooljaar.
  • Voorlezen in het VMBO: Een leesbevorderingsproject voor VMBO-leerlingen, uitgevoerd binnen de voorschoolse opvang en de onderbouw van het basisonderwijs. Bij dit project leren leerlingen uit het VMBO voorlezen aan jongere kinderen. Het mes snijdt aan twee kanten. Dit project wordt ook door de Openbare Bibliotheek aangeboden.
  • Inspiratie avond / middag voor docenten en mediathecarissen: Op deze bijeenkomst wordt een (half)jaarlijkse update verzorgd van het actuele boekenaanbod voor de betreffende doelgroep.

Wilt u meer weten over (één van) bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op via info@leesbureau.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *