Voorschools

Binnen de vroeg- en voorschoolse educatie biedt Het Leesbureau zowel kleine als grote projecten aan. Zo kunnen wij:

  • een ouderavond over voorlezen verzorgen, of een koffieochtend voor allochtone ouders.
  • maar ook een cursus voorlezen met het vertelkastje en/of interactief voorlezen, voor leidsters in de kinderopvang.
  • daarnaast hebben wij de kennis in huis om een volledig programma te verzorgen, zoals bijvoorbeeld:
  • “Voor lezen”  – een voorschools taalontwikkelingsprogramma.

Voor lezen is gericht op begeleiders, ouders en kinderen van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en/of de onderbouw van de basisschool. Het bijzondere karakter van dit taalprogramma ligt in de brede aanpak van de talige omgeving van het kind.

Programma-onderdelen van Voor lezen:

  • Een praktische, professionele cursus voor de leidsters/leerkrachten in het voorlezen en het werken met prentenboeken op de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / basisschool.
  • Naast een informatief cursusboek voor de leidsters is er praktisch lesmateriaal en een map waarin ze zelf activiteiten op basis van prentenboeken kunnen vastleggen.
  • Een informatieve avond voor ouders over prentenboeken en voorlezen.
  • Een basiscollectie prentenboeken in elke groep, zorgvuldig samengesteld met het oog op het werken met deze leeftijdsgroep.
  • Een peuter-voorleesochtend voor ouders en kinderen, eventueel te combineren met een kennismaking met de (kinder)boekhandel.
  • Een bezoek van leidsters en peuters aan de bibliotheek. Hierbij kan zo mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande projecten.

Tot slot is er, facultatief, een afsluitende avond voor leidsters/leerkrachten en belangstellende ouders over de achtergronden van het maken van een prentenboek. Ook kan er additioneel een bezoek van een auteur of illustrator aan de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf of basisschool worden georganiseerd.

Doelstelling: de algemene doelstelling van deze cursus is erop gericht kinderen, ouders, leidsters en leerkrachten te  laten kennismaken met alle relevante facetten van de wereld van het prentenboek. Het programma is erop gericht dat het niet bij een eenmalige cursus blijft die snel wordt vergeten, maar dat het de aanzet is tot een nieuwe attitude bij ouders, leidsters en leerkrachten: een actief boekenleven met een bloeiende collectie boeken, uiteindelijk resulterend in een hogere geletterdheid bij de kinderen.

Wilt u meer weten over (één van) bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op via info@leesbureau.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *