Primair onderwijs

Door onze jarenlange ervaring in onderwijs en (kinder)boekhandel zijn wij in staat diverse activiteiten aan te bieden die op verschillende manieren binnen de school het lezen en het plezier in lezen kunnen bevorderen.

Ouderochtend / koffieochtend

Ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen vinden het vaak lastig om hun kind te helpen met lezen. Ze weten niet zo goed hoe ze dat het beste kunnen doen en welke boekjes ze daarvoor kunnen gebruiken. Op deze koffieochtend ontmoeten de ouders elkaar en leren ook van elkaars ervaring. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, ze krijgen leeshulptips, en ze krijgen boekjes te zien waarmee geoefend kan worden. Ook vertellen we waar je de boeken kunt vinden.

Ouderavond: lezing plus boekenaanbod

Op deze avond laten we ouders het belang van langdurig voorlezen zien. Ook krijgen zij inzicht in hoe een kind leert lezen, dat leesplezier belangrijk is en hoe ouders daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Maar ook: hoe kan je een kind met leesproblemen helpen om verder te komen en er evengoed voor te zorgen dat ze lezen leuk blijven vinden?

Boekenactiviteiten voor de gehele school

Gedurende een volledige dag vindt er per groep een op maat gesneden activiteit plaats. Deze activiteiten kunnen geheel toegesneden worden op het niveau van de klassen en het soort school. Zo komt ieder kind op zijn/haar eigen niveau op een leuke manier in aanraking met boeken. De dag kan eventueel worden afgesloten met een inloop van de ouders, met of zonder verkoop van boeken.

Boekenquiz

In samenwerking met een auteur en de uitgeverij verzorgen we een quiz over de boeken van die betreffende auteur. Vaak is dit gerelateerd aan het uitkomen van een nieuw boek. Drie groepen van drie verschillende scholen lezen samen het boek. Zij gaan met elkaar in  gesprek over de vragen die je over dit boek zou kunnen stellen. Dit is een uitstekende oefening in begrijpend lezen. Op de quizdag zelf stelt de auteur twintig moeilijke vragen……. Welke klas haalt de hoogste score? Bedoeld voor de groepen 6-7-8 van het PO.

Opzetten schoolbibliotheek (scan en opzet)

Voor het opzetten van een schoolbibliotheek kunnen we een scan uitvoeren op de bestaande boekenvoorraad, adviseren waar aanvulling wenselijk is en op welke manier en in welk tijdsbestek een en ander kan worden aangepakt, met inachtneming van het daarvoor ter beschikking staande budget. Door een geplande opbouw van de bibliotheek wordt uiteindelijk beter en efficiënter ingekocht en heeft de bibliotheek een uitstraling waardoor leerlingen lezen leuk vinden. Daarnaast adviseren we over de manier waarop leerlingen van uw eigen school een rol kunnen spelen in het bemannen en adviseren binnen de schoolbibliotheek.

Cursus leescoördinator Basisonderwijs – Open boek

Deze cursus is bestemd voor scholing van leerkrachten in het primair onderwijs die de taak van leescoördinator (gaan) vervullen. In deze cursus wordt leesbevordering geplaatst als tegenhanger van, en in wisselwerking met leesmethodes. Het Leesbureau kan deze cursus aanbieden in combinatie/samenwerking met een medewerker van een Openbare Bibliotheek en beschikt zelf over een gecertificeerde cursusleider (door Stichting Lezen).

Wilt u meer weten over (één van) bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op via info@leesbureau.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *