Het Leesbureau

Het Leesbureau, leesbevordering in de praktijk.
Er is een enorm aanbod van leesbevorderende projecten, vanuit het onderwijs en vanuit organisaties die zich bezighouden met onderwijs, leesbevordering en laaggeletterdheid. Veel projecten van de doorgaande leeslijn (0-18 jaar) bereiken de beoogde intermediairs te weinig. Goede projecten en methodes hebben vaak te weinig gebruikers. De projecten komen kennelijk niet altijd aan bij leidsters in de kinderopvang, leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. Het Leesbureau bundelt en vertaalt deze informatie naar de ontvangers.

Het Leesbureau zorgt voor training van de intermediairs, en voor een praktische vertaling van kant en klare projecten naar de werkvloer.
Vanuit onze eigen passie voor lezen werken we aan het bevorderen van leesplezier bij kinderen en jongeren. Onze achtergrond ligt in het onderwijs en in de kinderboekhandel. Wij werken vanuit onze eigen passie voor lezen, aan het bevorderen van leesplezier bij kinderen en jongeren. Naast alle technische vaardigheden is leesplezier, en het maken van veel “leeskilometers”, een belangrijke factor in de latere taalbeheersing en algemene ontwikkeling. Wat wij doen is heel praktisch gericht ondersteuning bieden. Daarbij is het mogelijk om deze praktische invulling over te brengen op leerkrachten, zodat zij het proces verder kunnen begeleiden. Het Leesbureau zorgt dan voor een praktische vertaalslag van kant en klare projecten. Maar het is ook mogelijk dat wij groepen kinderen of jongeren begeleiden in projecten en/of leespanels.

Doelgroepen: kinderen / jongeren (leeftijden 0-18 jaar) en hun begeleiders (in de meest ruime zin van het woord) in de categorieën:
■ Voorschools: Ouders / Opleiding ROC leidsters / Koepels kinderopvang – leidsters in de praktijk
■ Primair Onderwijs: Ouders / PABO’s / Koepels PO – leescoördinatoren in de praktijk
■ Voortgezet Onderwijs: HBO lerarenopleidingen 1e en 2 graads / Directies VO – docenten / mediathecarissen in de praktijk

Producten: projecten verschillende niveaus rond de volgende thema’s:
■ Leesplezier: Contactprojecten met kinderen / jongeren, zoals bijvoorbeeld: Interactief voorlezen, boekenactiviteit met auteur, het maken van een leeslogboek/portfolio, begeleiden leespanels, Jonge Jury projecten, De Leesfabriek: een website voor en door lezende jongeren.
■ Ouderlijke betrokkenheid: Koffieochtend/ouderavond 0-4 jaar: Waarom zou je voorlezen? ; Ouderavond basisonderwijs: Hoe krijg je echte lezers; Leesplezier voor dyslectische kinderen, kinderen met leesproblemen.
■ Boeken: Assortimentspresentaties, Schoolbibliotheek / Mediatheek adviezen / Het betrekken van leerlingen bij boekenaanschaf. Boekentafel: thematisch of tijdens Kinderboekenweek/Voorleesdagen.
■ Kennis : Introductielessen / gastlessen op opleidingen (ROC, MBO, HBO). Trainingen in cursussen / opleidingen, of als nascholing.

Vanuit Kinderboekwinkel SpeelBoek hebben Dorothée Postel en John Schrijnemakers jarenlang gewerkt aan leesbevordering in Amersfoort e.o. Vanuit Het Leesbureau voorzien zij nu in een behoefte aan het opvullen van kennislacunes, én de praktische begeleiding en/of vertaling van projecten voor leesbevordering naar de gebruikers. Zowel binnen de Amersfoortse regio als daarbuiten.

Voor informatie en vragen neem contact op met het Leesbureau via info@leesbureau.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *